PROGRAM KONFERENCJI


8:30 – rejestracja uczestników 

9:00 – 9:10 – otwarcie konferencji


I  PANEL
9:10 – 11:30

1. dr Daria Gęsicka (Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Technologia blockchain - odpowiedź na aktualne problemy prawa autorskiego?.

2. Mec. Adam Jucewicz : (Radca Prawny, Partner Kancelarii Radców Prawnych Kępiński, Jucewicz, Członek Komisji Prawa Autorskiego IV i V kadencji przy Ministrze właściwym ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ekspert Sejmowej Podkomisji Kultury i Środków Przekazu w zakresie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych): Konstytucyjne aspekty niektórych środków ochrony majątkowych praw autorskich- uwagi na tle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego SK 32/14.

3. Katarzyna Bakuła (WPiA, Uniwersytet Warszawki)Problem cybersquattingu a sposoby ochrony znaków towarowych.

4. Małgorzata Kręczkowska (WPiA, Uniwersytet Gdański): Sięgając myślą w przyszłość- prawnoautorska ochrona wytworów sztucznej inteligencji.

5. Weronika Herbet (WPiA, Uniwersytet Warszawki)Memy internetowe w świetle prawa autorskiego.

6. Mgr Michał Matysiak (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie): Wpływ licencji typu open source na umowne stosunki zobowiązaniowe dotyczące oprogramowania.

7. dr Katarzyna Krupa - Lipińska (Rzecznik patentowy): Twoja marka brzmi znajomo – czyli kilka uwag na temat zakresu ochrony akustycznych znaków towarowych.

- Dyskusja


PRZERWA KAWOWA 11:30 – 12:00


II  PANEL
12:00 – 15:00

1. Mec. Joanna Skrzeczkowska (Radca prawny, Rzecznik ds. europejskich znaków towarowych i wzorów przemysłowych, Redaktor naczelna bloga Patent na kreatywność, Kancelaria Radców prawnych Ostrowski i Wspólnicy): Pooey Puitton czyli o parodii w świecie mody.

2. apl. adw. Maciej Niezgoda (Aplikant Adwokacki w Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy): Rzeczywistość w grach wideo.

3. Karol Cena (Urząd Patentowy RP): Nowa definicja znaku towarowego oraz unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy w praktyce orzeczniczej kolegiów orzekających do spraw spornych Urzędu Patentowego RP.

4. dr Aleksandra Auleytner (Radca prawny, Redaktor naczelna IP Law Blog, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka): Podwójne życie obrazów - podmiot zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia z tytułu droit de suite. Najnowsze orzecznictwo”

5. Berenika Józefowicz (WPiA, Uniwersytet Warszawki, Université de Poitiers)Problematyka samplingu w prawie unijnym.

6. mgr Magdalena Karolak (WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Hasztag jako znak towarowy.

- Dyskusja

OBIAD 15:00 – 16:00


III  PANEL
16:00 – 18:00


1. apl. adw. Karolina Głowacka (WPiA UMCS): Dozwolony użytek utworów osieroconych – czy rozwiązania przyjęte w dyrektywie 2012/28/UE i implementowane przez polskiego ustawodawcę są wystarczające?

2. Aleksandra Wasielewicz (KPWI „Niematerialni”, WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Czy do publicznego odtwarzania utworu zawsze potrzebna jest licencja? Rozważania na tle art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa.

3. mgr Damian Leśniewski (Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku): Elementy strony i domeny internetowej w reżimie prawa autorskiego.

4. Aleksandra Potocka (WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Klauzula bestsellerowa - art. 44 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozważania na gruncie kazusu Sapkowski vs. CD Projekt Red, orzecznictwa i poglądów doktryny.

5. Marta Bytner (KPWI „Niematerialni”, WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Autoplagiat – czy ma cokolwiek wspólnego z plagiatem? 

6. Mateusz Wasiel (WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Czy smak może być uznany za utwór w rozumieniu prawa autorskiego? – rozważania w świetle aktualnego orzecznictwa TSUE.

- Dyskusja

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Komentarze

Popularne posty z tego bloga